การจัดการคลังสินค้าและจัดส่ง: การกำจัดพ่อค้าคนกลางในกระบวนการจัดส่ง

ตารางคอนเทนต์

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านโลจิสติกส์และการบริการได้ที่นี่!

Direct fulfillment หรือ การจัดการคลังสินค้าและจัดส่ง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและในขณะเดียวกันช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ นิยามประสบการณ์ช็อปปิ้งค้าปลีกแบบใหม่ได้อีกด้วย

จากการเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ทั่วโลก ทำให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการอย่างรวดเร็ว การนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของซัพพลายเชนมาใช้ในการดำเนินการในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง และการจัดการคลังสินค้ายังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากภาคธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้นกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องหาทางเลือกในการจัดส่งที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อจัดส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค 

อ่านต่อเพื่อเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าและจัดส่ง และวิธีเปลี่ยนบริการจัดการสินค้าสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 

การจัดการคลังสินค้าและจัดส่ง คือ บริษัท e-commerce สร้างช่องทางการขายแบบ direct-to-customer (D2C) เป็นการสร้างช่องทางการซื้อขายแบบส่งตรงไปถึงยังผู้บริโภค

เนื่องจากขาดตัวกลางที่ทำให้ระบบเชื่อมกัน ทำให้ต้นทุนการจัดการคลังสินค้าและจัดส่งจะลดลงจนต่ำกว่าวิธีการขายปลีกแบบดั้งเดิม (traditional retail methods) ด้วยการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการของ e-commerce เพิ่มขึ้นอย่างมาก ผู้ค้าส่วนใหญ่เลือกใช้การปฏิบัติตาม direct fulfillment เป็นเครือข่ายความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักและการสูญเสียยอดขายและรายได้ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

Direct fulfillment คือ การดำเนินการตามคำสั่งซื้อโดยตรง เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา โดยที่คำสั่งซื้อของลูกค้าจะถูกนำเข้ามาที่ warehouse management system (WMS) คำสั่งซื้อถูกส่งไปที่ส่วนการจัดการคลังสินค้าโดยตรง ซึ่งเป็นที่เก็บของสินค้าคงคลังที่ลูกค้าต้องการ

WMS สร้างระบบในการคัดสรร (แยกตาม pin code ประเภทคำสั่งซื้อ หมวดหมู่ ฯลฯ) ช่วยในการเลือกและบรรจุสินค้า กำหนดการรับสินค้าของ partner การจัดจำหน่ายจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติผ่าน API (application programming interface) และคำสั่งซื้อจะถูกส่งออกไป

เงื่อนไขในการขนส่งแบบ ‘drop shipping’ และ ‘direct fulfillment’ สามารถใช้แทนกันได้ โดยทั้งสองอ้างถึงระบบการขายปลีก ซึ่งผู้ผลิตจะจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรงปราศจากบุคคลที่สาม

โดยปกติในธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบ Drop Shipping ผู้ขายจะจ่ายราคาขายส่งที่สูงกว่า เพื่อแลกกับการที่ผู้ผลิตดูแลการขนส่งและคลังสินค้าให้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้ขาย เนื่องผู้ขายจากต้องชำระค่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อไปแล้วเท่านั้น เพื่อขจัดสต็อกสินค้าที่ค้างอยู่ และช่วยลดต้นทุนล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

การจัดการคลังสินค้าและจัดส่ง: การกำจัดพ่อค้าคนกลางในกระบวนการจัดส่ง

ประโยชน์ของ Direct Fulfillment

ด้วยยอดขายอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ทั่วโลก D2C fulfillment หรือ direct fulfillment จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา โดยมีผู้ขายจำนวนมากที่เลือกใช้ แบรนด์ D2C ที่น่าเชื่อถือ โดยส่วนใหญ่เลือกใช้โหมดการจัดส่งในลักษณะนี้มากกว่าวิธีการขายปลีกแบบเดิม ประโยชน์หลัก ๆ ของ direct fulfillment  ได้แก่:

ลดต้นทุนสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

Direct fulfillment จะช่วยให้ผู้ขายสามารถควบคุมการสร้างภาพจำทางธุรกิจ คำสั่งซื้อ และสินค้าคงคลังได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยผู้ขายยังคงความเป็นเจ้าของสินค้าของตัวเอง ผู้ค้าปลีกจึงสามารถลดต้นทุนด้านคลังสินค้าและสินค้าคงคลังได้อย่างมาก การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังมักเป็นสาเหตุที่มาของความสูญเสียสำหรับผู้ค้าปลีกหลายราย โดยพวกเขาต้องขายสินค้าคงคลังส่วนเกินในราคาที่ลดราคาจากปกติอย่างมาก

ความสามารถในการเพิ่ม SKU Listings

A stock-keeping unit (SKU) คือหมายเลขเฉพาะ หรือบาร์โค้ดที่สแกนได้ ซึ่งสามารถพบบนฉลากผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีก จะช่วยในการระบุสินค้าที่เรียกเก็บเงินได้ในสินค้าคงคลัง The direct fulfillment จะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถเพิ่มข้อเสนอของสินค้าลงบนเว็บไซต์ของตนได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ในการรักษาสินค้าคงคลัง โดยผู้ค้าปลีกสามารถเพิ่มสินค้าต่อไปได้ โดยมีการแสดงรายการสินค้าไว้บนเว็บไซต์และเชื่อมโยงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายได้อย่างเหมาะสม

ควบคุมรายการสินค้าได้มากขึ้น

Direct fulfillment จะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถควบคุมรายการสินค้าของตนเองให้มีความยืดหยุ่นในการถอนสินค้าที่ไม่ได้รับความสนใจ มียอดขายน้อย โดยไม่สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ ด้วยรูปแบบ direct fulfillment ผู้ขายจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน เนื่องจากผู้ค้าปลีกไม่ได้มีการ stock สินค้าสำหรับรายการดังกล่าว

ส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้น

เมื่อผู้ค้าปลีกไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดส่งสินค้า ระบบการจัดส่งจะคล่องตัวขึ้นด้วย direct fulfillment โดยสินค้าจะถูกจัดส่งออกจากศูนย์กระจายสินค้า ผ่านกระบวนการจัดการคลังสินค้าโดยตรงไปยังลูกค้าปลายทาง จึงทำให้ลูกค้าจะได้รับคำสั่งซื้อที่เร็วขึ้นกว่าที่เคย

การเพิ่มขึ้นของ Foot Traffic ไปสู่ร้านค้าจริง

Direct fulfillment นำเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการรับสินค้าตามคำสั่งซื้อ โดยตรงจากร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียง หรือร้านค้าปลีกตามความสะดวก จากการสำรวจเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าเกือบ 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามชอบที่จะ “ซื้อสินค้าทางออนไลน์ และรับสินค้าในร้านค้า (BOPIS)” โดยในปีก่อนหน้าพบว่า 40% ของผู้บริโภคเหล่านี้ซื้อสินค้าเพิ่มจากร้านค้าเดียวกันกับร้านค้าที่ลูกค้าเลือกรับสินค้า

การจัดการที่สะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่คล่องตัว

ผู้ค้าปลีกที่ขายสินค้าขนาดใหญ่ และสินค้ามีน้ำหนักมาก สามารถไว้วางใจเกี่ยวกับการดูแลที่จำเป็นในการจัดส่ง หรือจัดเก็บสินค้าดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับผู้ค้าปลีกที่มีการขาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสิ่งของที่บอบบางและมีราคาแพงซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น สินค้าที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้านความปลอดภัย หรือการจัดเก็บสินค้าที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ

ผู้ค้าปลีกถูกลบออกจาก Fulfillment Process

direct fulfillment ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าโดยตรงไปยังผู้บริโภค โดยผู้ค้าปลีกจะไม่มีส่วนร่วมในการจัดส่งสินค้า การดำเนินการแบบนี้จะช่วยลดภาระในการจัดส่งและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของผู้ค้าปลีก โดยผู้ให้บริการทางด้าน logistics ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จะเป็นคนดูแลกระบวนการทั้งหมดที่ถูกดำเนินการโดยผู้ขายสินค้าแทน

เวลาที่เหมาะสมในการเลือก Direct Fulfillment

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค นำไปสู่การซื้อขายทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง โดยแนวโน้มล่าสุดชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นนี้ยังคงอยู่ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณตามเวลา สิ่งนี้ทำให้ Supply chain เกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมากในการที่จะทำให้สั่งซื้อออนไลน์นั้นเสร็จสมบูรณ์

เนื่องจากต้องมีการจัดส่งสินค้าที่มากขึ้น จากคำสั่งซื้อจำนวนมาก และการขาดโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์ภายในองค์กร การจัดส่งสินค้าที่ทำการสั่งซื้อออนไลน์จำนวนมากผ่านผู้ให้บริการขนส่งจึงกลายเป็นกระบวนการที่มีราคาแพง เพื่อให้จัดการกับสถานการณ์นี้ได้ ผู้ค้าปลีกจึงได้ใช้มาตรการตอบโต้ต่าง ๆ เช่น urban micro-fulfillment centers  direct fulfillment และการรับสินค้าจากร้านค้า

ดังนั้นความต้องการซื้อผ่านทางช่องทางอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการขายในรูปแบบของที่เป็นกายภาพทั้งหมด (brick-and-mortar) เป็นออนไลน์ทำให้ผู้ค้าปลีกหลายรายต้องพิจารณาตัวเลือกการค้าปลีกแบบเดิม หากผู้อ่านต้องการให้ธุรกิจของคุณขายและเติบโต และมีความสามารถด้านโลจิสติกส์ ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะเลือก direct fulfillment.

การจัดการคลังสินค้าและจัดส่ง: การกำจัดพ่อค้าคนกลางในกระบวนการจัดส่ง

Direct fulfillment ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้าน Supply-chain ที่ตลาด e-commerce ต้องเจอด้วยการสร้างกรอบการทำงานแบบ supply-on-demand และนี่คือองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการดำเนินการตาม direct fulfillment model:

 • การจัดทำ PO ลูกค้า (ใบสั่งซื้อ)
 • การประมวลผล Back-Order
 • การดูแลรักษาใบสั่งซื้อ
 • วงจรการสั่งซื้อ
 • การเชื่อมโยงสินค้าคงคลัง
 • การติดตามเรียลไทม์
 • Seamless integration
 • กระบวนการทางธุรกิจ
 • การสรุปข้อมูลของ Supplier

Direct to Consumer Strategies

จากผลสำรวจของ Global Brand Shopper Survey กลยุทธ์ direct-to-consumer หรือ D2C คืออนาคตของการค้าปลีกแบบ e-commerce โดยสถิติต่อไปนี้:

 • 55% ของผู้บริโภคต้องการติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิตมากกว่าติดต่อกับผู้ค้าปลีกรายใด
 • 81% ของผู้บริโภคระบุว่าพวกเขาต้องการซื้อจากแบรนด์โดยตรงภายใน 5 ปีข้างหน้า

ในการกำหนดกลยุทธ์ D2C ที่ประสบความสำเร็จ ผู้ค้าปลีกจำเป็นจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้เป็นหลัก:

 • รวมข้อมูลไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว
 • กำหนดช่องทางที่ต้องมุ่งเน้น
 • ปรับโครงสร้างแผนการจัดส่งเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ D2C 

ทำให้ Direct Fulfillment ได้ผลโดยตรงสำหรับผู้ค้าปลีก

หัวใจหลักสำหรับผู้ค้าปลีกในการสร้าง direct fulfillment เพื่อให้ประสบความสำเร็จ คือ 

ห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ

การรวมกลุ่มของผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่จะมีการประยุกต์ใช้ supply chains กับระบบ suppliers ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขระบบภายในของ suppliers ส่วนใหญ่ เช่น การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า และบัญชีจะไม่เชื่อมโยงถึงกัน เพื่อสร้างโมเดลผู้ขายที่สมบูรณ์ ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งเปิดใช้ API เกี่ยวกับความพร้อมในการจำหน่ายสินค้าและข้อมูลสินค้าคงคลังของสินค้าที่อัปเดตเป็นประจำจะต้องแสดง ณ จุดซื้อ (เว็บไซต์ e-commerce ของผู้ค้าปลีก)

ควบคุมสินค้าคงคลังและ Fulfillment Costs

การจัดเก็บสินค้าที่อยู่ในรายการทั้งหมดภายในคลังสินค้านั้น ถือว่าเป็นขั้นตอนในทางปฏิบัติที่มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ค้าปลีกต้องตั้งค่าสินค้าคงคลังและใช้ fulfillment model ซึ่งขัดกับประสบการณ์ของลูกค้าและผลกำไร การปฏิบัติตาม Direct fulfillment จะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าโดยมีการใช้แบบจำลองคลังสินค้าเสมือนจริง มีการปรับการนำเสนอสินค้า การขยายรายการสินค้า และการกำจัดการจัดการสินค้าคงคลัง

จัดการกับความท้าทายของระบบเดิม

แม้ว่าโลกจะมีขยายออกในวงกว้างและมีการยอมรับการเกิดขึ้นของ digital e-commerce  แต่ suppliers จำนวนมากก็ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับแนวทางปฏิบัติใหม่เหล่านี้ได้ เนื่องจากขาดความสามารถด้านไอทีภายในองค์กร และผู้ค้าปลีกตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงการเชื่อมต่อกับ supplier ระบบที่แตกต่างกันเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อกำกับดูแลการประสานงานที่รวดเร็วและสามารถเชื่อถือได้กับหลายฝ่าย

การสนับสนุนด้าน logistic ย้อนกลับสำหรับการประมวลผลการส่งคืน

ผู้ค้าปลีกจำเป็นต้องช่วยให้ suppliers ดูแลและจัดการผลตอบแทนของตนเองและกำจัดค่าใช้จ่ายในการจัดการ ในกระบวนการนี้จำเป็นต้องมีความโปร่งใสในส่วนของระบบการดำเนินการในระยะสุดท้ายที่จัดการกระบวนการเหล่านี้

บทสรุป 

Direct Fulfillment เป็นวิธีแก้ปัญหาสำหรับอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่? จากมุมมองของ Return of Investment (ROI) direct fulfillment จะช่วยลดข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์ในการสต็อกสินค้า หรือเป็นเจ้าของสินค้าคงคลังที่แสดงบนเว็บไซต์ ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลัง เช่น การเก็บสต็อค ค่าประกัน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสินค้าคงคลัง ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็จะได้รับประสบการณ์การซื้อขายที่ดีขึ้น ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในขณะจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า

Direct fulfillment จึงช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้และยอดขายสุทธิ ทำให้กระบวนการจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และกระจาย Supply-chain ที่เกินความคาดหวังของผู้บริโภค จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิธีนี้จะเป็นอนาคตของวิธีการจัดส่งใน e-commerce

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fulfillment

แสกนปุ๊บ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้เลย!

คุณกำลังมองหาบริการคลังสินค้าเพื่อธุรกิจอยู่ใช่ไหม?

Locad นำเสนอบริการที่จะมาเติมเต็มธุรกิจอีคอมเมิร์ซระดับพรีเมียมสำหรับธุรกิจทุกขนาด เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์กับผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะ เพื่อลดต้นทุนการจัดส่ง เพิ่มเวลาขนส่ง และปรับปรุงความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าได้แล้ววันนี้!

Exclusive benefits to ace your e-commerce game this 2023 with Locad’s desk calendar!